CÔNG TY CỔ PHẦN VIMAG HOLDINGS

Tên giao dịch VIMAG, được thành lập với trong xu thế toàn cầu hoá mạnh mẽ và quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với thế giới.Trước nhu cầu giao thương trao đổi của nền nông nghiệp trong nước với thế giới cũng như xu thế công nghiệp hoá nông nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ, VIMAG ra đời với sứ mệnh là cầu nối giữa thị trường nông sản trong nước với thị trường nông sản toàn cầu.

Tầm nhìn, sứ mệnh

VIMAG ra đời với sứ mệnh là cầu nối giữa thị trường nông sản trong nước với thị trường nông sản toàn cầu.

Am hiểu địa phương kết nối toàn cầu

Qua quá trình hình thành và phát triển, VIMAG ngày càng được biết đến là đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu chuyên nghiệp trong ngành hàng nông sản và nguyên liệu thức ăn gia súc. Đến nay, VIMAG đã xây dựng được cho mình một hệ thống các nhà cung cấp có uy tín lớn trong và ngoài nước. Chúng tôi nhận thức đây là yếu tố hết sức quyết định đảm bảo khả năng đáp ứng tối ưu yêu cầu của khách hàng về cả chất lượng và thời gian.

Chúng tôi luôn ưu tiên tuyển chọn mặt hàng trước hết theo vùng địa lý từ Châu Mỹ như Mỹ, Argentin đến Châu Âu như Nga, Ukraina đến Châu Á như Ấn Độ, Srilanka, Trung Quốc, Đông Nam Á nhằm đảm bảo yếu tố chất lượng hàng tốt nhất, tiếp theo sẽ ưu tiên theo nhà cung cấp nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng tiến độ giao hàng và kiểm soát chất lượng.

Vimag Holdings xác định trở thành một tổ chức hợp tác liên kết đầu tư dựa trên nền tảng nông nghiệp bền vững; thông qua hệ thống phân phối đa miền, đa quốc gia; trở thành một thương hiệu có uy tín và vị thế trong khu vực và quốc tế.

VIMAG ra đời với sứ mệnh là cầu nối giữa thị trường nông sản trong nước với thị trường nông sản toàn cầu.

Am hiểu địa phương kết nối toàn cầu

Qua quá trình hình thành và phát triển, VIMAG ngày càng được biết đến là đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu chuyên nghiệp trong ngành hàng nông sản và nguyên liệu thức ăn gia súc. Đến nay, VIMAG đã xây dựng được cho mình một hệ thống các nhà cung cấp có uy tín lớn trong và ngoài nước. Chúng tôi nhận thức đây là yếu tố hết sức quyết định đảm bảo khả năng đáp ứng tối ưu yêu cầu của khách hàng về cả chất lượng và thời gian.

Chúng tôi luôn ưu tiên tuyển chọn mặt hàng trước hết theo vùng địa lý từ Châu Mỹ như Mỹ, Argentin đến Châu Âu như Nga, Ukraina đến Châu Á như Ấn Độ, Srilanka, Trung Quốc, Đông Nam Á nhằm đảm bảo yếu tố chất lượng hàng tốt nhất, tiếp theo sẽ ưu tiên theo nhà cung cấp nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng tiến độ giao hàng và kiểm soát chất lượng.

Vimag Holdings xác định trở thành một tổ chức hợp tác liên kết đầu tư dựa trên nền tảng nông nghiệp bền vững; thông qua hệ thống phân phối đa miền, đa quốc gia; trở thành một thương hiệu có uy tín và vị thế trong khu vực và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Tên giao dịch VIMAG, được thành lập với trong xu thế toàn cầu hoá mạnh mẽ và quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với thế giới.Trước nhu cầu giao thương trao đổi của nền nông nghiệp trong nước với thế giới cũng như xu thế công nghiệp hoá nông nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ,

Thương hiệu truyền thống

Sự vượt trội của một thương hiệu truyền thống được xây dựng và khẳng định qua thời gian

Trách nhiệm xã hội

Sự phát triển gắn với trách nhiệm xã hội là truyền thống của Vimag holdings

Hợp tác cùng phát triển

Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ hợp tác “cùng có lợi”, và lấy đó làm cơ sở cho sự phát triển bền vững.

Cải tiến không ngừng

Chúng tôi không thỏa mãn với những gì đang có mà luôn mơ ước vươn lên, học tập, sáng tạo và đổi mới.

Tên giao dịch VIMAG, được thành lập với trong xu thế toàn cầu hoá mạnh mẽ và quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với thế giới.Trước nhu cầu giao thương trao đổi của nền nông nghiệp trong nước với thế giới cũng như xu thế công nghiệp hoá nông nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ,

Thương hiệu truyền thống

Sự vượt trội của một thương hiệu truyền thống được xây dựng và khẳng định qua thời gian

Thương hiệu truyền thống

Sự phát triển gắn với trách nhiệm xã hội là truyền thống của Vimag holdings

Thương hiệu truyền thống

Sự vượt trội của một thương hiệu truyền thống được xây dựng và khẳng định qua thời gian

Thương hiệu truyền thống

Sự phát triển gắn với trách nhiệm xã hội là truyền thống của Vimag holdings

Tên giao dịch VIMAG, được thành lập với trong xu thế toàn cầu hoá mạnh mẽ và quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với thế giới.Trước nhu cầu giao thương trao đổi của nền nông nghiệp trong nước với thế giới cũng như xu thế công nghiệp hoá nông nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ,

Thương hiệu truyền thống

Sự vượt trội của một thương hiệu truyền thống được xây dựng và khẳng định qua thời gian

Thương hiệu truyền thống

Sự phát triển gắn với trách nhiệm xã hội là truyền thống của Vimag holdings

Thương hiệu truyền thống

Sự vượt trội của một thương hiệu truyền thống được xây dựng và khẳng định qua thời gian

Thương hiệu truyền thống

Sự phát triển gắn với trách nhiệm xã hội là truyền thống của Vimag holdings

Tên giao dịch VIMAG, được thành lập với trong xu thế toàn cầu hoá mạnh mẽ và quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với thế giới.Trước nhu cầu giao thương trao đổi của nền nông nghiệp trong nước với thế giới cũng như xu thế công nghiệp hoá nông nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ,

Thương hiệu truyền thống

Sự vượt trội của một thương hiệu truyền thống được xây dựng và khẳng định qua thời gian

Thương hiệu truyền thống

Sự phát triển gắn với trách nhiệm xã hội là truyền thống của Vimag holdings

Thương hiệu truyền thống

Sự vượt trội của một thương hiệu truyền thống được xây dựng và khẳng định qua thời gian

Thương hiệu truyền thống

Sự phát triển gắn với trách nhiệm xã hội là truyền thống của Vimag holdings

Tên giao dịch VIMAG, được thành lập với trong xu thế toàn cầu hoá mạnh mẽ và quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với thế giới.Trước nhu cầu giao thương trao đổi của nền nông nghiệp trong nước với thế giới cũng như xu thế công nghiệp hoá nông nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ,

Thương hiệu truyền thống

Sự vượt trội của một thương hiệu truyền thống được xây dựng và khẳng định qua thời gian

Thương hiệu truyền thống

Sự phát triển gắn với trách nhiệm xã hội là truyền thống của Vimag holdings

Thương hiệu truyền thống

Sự vượt trội của một thương hiệu truyền thống được xây dựng và khẳng định qua thời gian

Thương hiệu truyền thống

Sự phát triển gắn với trách nhiệm xã hội là truyền thống của Vimag holdings

Lịch sử phát triển

2006
2009
2016
2017

Thành lập Công ty

Với triết lý "Chắc chắn cho tương lai", chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho chính Công ty.

Làm thành viên của
Hiệp hội Nông sản Thế giới

Với triết lý "Chắc chắn cho tương lai", chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho chính Công ty.

Top 3 nhập khẩu DDGS trên
toàn quốc

Với triết lý "Chắc chắn cho tương lai", chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho chính Công ty.

Bắt đầu xuất khẩu hàng sang
châu Mỹ

Với triết lý "Chắc chắn cho tương lai", chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho chính Công ty.

2006

Thành lập Công ty

2009

Làm thành viên của
Hiệp hội Nông sản Thế giới

2016

Top 3 nhập khẩu DDGS trên
toàn quốc

2017

Bắt đầu xuất khẩu hàng sang
châu Mỹ

Hệ thống quản trị

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch, Giám đốc điều hành

Cao Thị Mừng

Giám đốc tài chính

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Thành viên HĐQT

Cao Thị Mừng

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch, Giám đốc điều hành

Cao Thị Mừng

Giám đốc tài chính

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Thành viên HĐQT

Cao Thị Mừng

Thành viên HĐQT

ĐỐI TÁC THÀNH VIÊN

Thị trường kinh doanh

28 thị trường xuất khẩu trên khắp thế giới: Tây Phi, Lào, Pháp, Hà Lan, Triều Tiên, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Hồng Kông, Hàn Quốc, Anh, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Panama, Đức, Trung Quốc, Nga, Đan Mạch, Úc, New Zealand, Thái Lan, Philippines, Chilê, Singapore, Canada, Tây Ban Nha, Campuchia, Malaysia